EtusivuJärjestelmäopasTietoa meistäToimittajille

Vertaile Suomen parhaita talousraportoinnin työkaluja

Miksi minulla pitäisi olla talousraportointityökalu?

Taloussuunnittelulla, raportoinnilla, analysoinnilla, konsolidoinnilla ja ennustamisella on nykyään aiempaa tiukemmat sääntelypuitteet, minkä vuoksi tehtävän hoitamiseen tarvitaan työkaluja. Työskentely tietopohjaisesti on tehokas tapa tietää, että se, mitä teet, perustuu tosiasioihin eikä arvauksiin. Taloudellisen raportoinnin palvelut ja työkalut Suomen markkinoilla ovat sekä helppokäyttöisiä että joustavia. Työkalujen avulla saavutat suurimman mahdollisen kasvun. BusinessWithin avulla voit vertaa talousraportoinnin eri työkaluja ja palveluita helposti. Olemme kartoittaneet ja koonneet parhaat ratkaisut, jotta sinä ja yrityksesi voitte vertailla - löytääkseen vihdoin sinulle parhaiten sopivan talousraportointityökalun. Tervetuloa aloittamaan vertailusi heti.

Mikä talousraportointityökalu minun pitäisi valita?

Riippumatta siitä, minkä tyyppistä järjestelmää, palvelua tai työkalua etsit, me BusinessWithillä voimme melkein taata, että meillä on oikea järjestelmä sinulle ja yrityksellesi. Tarjoamme sinulle alustojen vertailuja useissa eri luokissa – ei vähiten rahoituksen, budjetin, ennusteiden ja kirjanpidon osalta. Talousraportointityökalun avulla sinä ja yrityksesi pääset käsiksi reaaliaikaiseen dataan, mikä helpottaa tietoisten kasvua edistävien päätösten tekemistä. Työkalu esimerkiksi automatisoituun ja räätälöityyn raportointiin ja ryhmien yhdistämiseen säästää sekä aikaa että rahaa. Mutta mikä ratkaisu kannattaa valita? Ota aina huomioon toimiala, yrityksen koko ja henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet. Mitä ominaisuuksia tai tuotteita sinulla on oltava? Pitäisikö palvelua skaalata, jos kasvaa? Vai riittääkö yksinkertainen ratkaisu perusasioiden hoitamiseen? Ota rohkeasti mukaan kaikki yrityksen sidosryhmät ymmärtääksesi, mitä tarpeita ja haasteita sinulla on, ennen kuin aloitat vertailun. BusinessWith tuo sinulle parhaat ja halutuimmat talousraportoinnin työkalut – tervetuloa vertailemaan ja valitsemaan järjestelmiä tai työkaluja kanssamme.

Miten minun pitäisi ajatella ryhmän yhdistämistä?

Lista 1 eri Taloudellinen raportointi

Lajittele
Axiom

Axiom

Syntellis

Axiom Software on yrityksen suorituskyvyn hallintatyökalu, joka varustaa FP&A-ammattilaiset ja johtajat parhailla työkaluilla budjetointiin, ennustamiseen, suunnitteluun, raportointiin, skenaarioiden mallintamiseen ja muuhun.

Lisätietoja Axiom

Miten minun pitäisi ajatella ryhmän yhdistämistä?

Ryhmän yhdistäminen vie paljon aikaa niiltä, ​​jotka työskentelevät sen kanssa manuaalisesti. BusinessWithin neuvona on lopettaa manuaalinen työskentely – kun sinä ja yrityksesi voitte sen sijaan automatisoida prosessejanne ja vähentää siten merkittävästi virheiden riskiä. Tässä on mahdollisuus integroida konsernikonsolidointisi, eli talousraportointiratkaisusi sujuvasti suoraan liiketoimintajärjestelmääsi. Räätälöity ratkaisu tarkoittaa, että saat sen juuri sellaisena kuin haluat.

Taloudellisen raportoinnin ratkaisut antavat sinulle yleiskatsauksen kaikista yrityksen osista, tunnusluvuista sekä tarvitsemasi datapohjaiset ennusteet ja jatkuvat raportit. Mikset hankkisi palvelua, joka pystyy hoitamaan sen, mitä sinä ja yrityksesi todella tarvitsette? Tervetuloa käyttämään BusinessWithin vertailupalvelua löytääksesi sinulle parhaiten sopivan tehokkaan ratkaisun.

Kuvaus tuotteen ominaisuuksista

Automatisoitu likviditeetti- ja käteisvarojen ennuste

Automatisoi yrityksen kassavirtaa ja maksuvalmiutta koskevien ennusteiden laatimisprosessin, helpottaa maksuvalmiussuunnittelua ja auttaa päätöksentekijöitä ryhtymään tarvittaviin toimiin maksuvalmiusongelmien välttämiseksi.

Edistynyt suodatinanalyysi

Antaa käyttäjien analysoida taloudellisia tietoja edistyneiden suodatusmahdollisuuksien avulla. Toiminto mahdollistaa yrityksen taloudellisten tietojen tiettyjen osien räätälöidyn analysoinnin, jotta yrityksen suorituskyvystä saadaan yksityiskohtaisempi käsitys.

Ennustaminen

Ennustaa tulevaa taloudellista tulosta historiatietojen ja muiden merkityksellisten tekijöiden perusteella. Toiminto käyttää erilaisia tekniikoita ja malleja tulevien tulojen, kustannusten ja kannattavuuden arvioimiseksi. Ennustamisen avulla yritys voi suunnitella tulevaisuutta ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä odotettujen tulosten perusteella.

Entä jos -analyysi

Arvioi erilaisten päätösten tai tapahtumien vaikutusta yrityksen talouteen. Simuloinnin avulla voidaan arvioida, miten esimerkiksi hintojen, kustannusten tai kysynnän muutos voi vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tulokseen ja kassavirtaan. Tämä voi auttaa yrityksen johtoa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä yrityksen tulevasta suunnasta ja strategiasta.

Eri valuuttojen hallinta

Mahdollistaa yritysten liiketoimien hallinnan ja taloudellisten tietojen raportoinnin eri valuutoissa. Ominaisuus helpottaa taloudellisten tietojen esittämistä eri lainkäyttöalueilla ja antaa yritykselle mahdollisuuden hallita valuuttakurssiriskejä ja käsitellä maksuja eri valuutoissa.

Graafinen suoritusten ja tietojen tuottaminen datasta

Luo graafisia visualisointeja taloudellisista tiedoista, jotta päätöksentekijät ymmärtäisivät ja välittäisivät tärkeitä taloudellisia tietoja visuaalisella tavalla. Näin voidaan nopeasti ja helposti tunnistaa trendejä ja malleja yrityksen taloudellisissa tiedoissa.

Hanke- ja resurssisuunnittelu

Suunnitella ja hallinnoida eri hankkeiden resursseja ja kustannuksia. Tehtävä varmistaa projektien, budjettien ja resurssien tehokkaan hallinnan sekä yrityksen resurssien käytön optimoinnin.

Integroitu sisäinen valvonta

Varmistaa, että yrityksellä on tehokas ja luotettava sisäisen valvonnan järjestelmä taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ominaisuus sisältää sellaisten menettelyjen ja prosessien suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin, joiden tarkoituksena on tunnistaa ja hallita riskejä organisaatiossa.

KPI-analyysi

Mittaa ja arvioi yrityksen suorituskykyä erilaisten keskeisten suorituskykyindikaattoreiden avulla. KPI:t ovat määrällisiä mittareita, joita käytetään yrityksen taloudellisen vahvuuden ja kannattavuuden arviointiin. Toiminnon avulla voidaan verrata yrityksen suorituskykyä ajan mittaan ja toimialan standardeihin, mikä antaa paremman käsityksen yrityksen taloudellisesta terveydestä.

Riskienhallinta

tunnistaa, mitata ja hallita erilaisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tulokseen ja asemaan. Ominaisuus auttaa yritysjohtoa arvioimaan mahdollisia riskejä ja mahdollisuuksia ja ryhtymään asianmukaisiin toimiin negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi.

Sisäisten tapahtumien hallinta

Toiminto hallinnoi ja kirjaa tapahtumia ja kuluja, jotka tapahtuvat saman yrityksen eri yksiköiden tai osastojen välillä. Se varmistaa, että tapahtumat kirjataan tarkasti ja että kirjanpidossa ei ole päällekkäisyyksiä tai virheitä.

Skenaarioanalyysi

Arvioi, miten eri skenaariot voivat vaikuttaa yrityksen talouteen. Simuloimalla erilaisia skenaarioita voidaan tunnistaa mahdolliset riskit ja mahdollisuudet, joita tulevaisuudessa voi syntyä, mikä mahdollistaa tietoon perustuvien päätösten tekemisen yrityksen rahoitusstrategiasta.